Valeo program

     Valeo Beep And park Kit 1

Parking senzor – Uređaj ima 44 ultrazvučna senzora sa sistemom za njihovo pričvršćivanje na vozilo, LCD displej sa zvučnikom, ECU sistem, ožičenje i potrebni specifični alati i instrukcije za ugradnju, kompatibilan je sa uređajem za vuču, udaljenost koja se prikazuje na displeju se menja u skladu sa brzinom vozila.

Comments are closed