MEHANIČKA ZAŠTITA

Autosigurnosni sistem Abloy je mehanička zaštita u vidu klina koja se postavlja na upravljački deo vozila (vreteno volana). Prilikom montaže sistema  se ne narušavaju se fabričke karakteristike samog automobila (pomeranje volana po visini i dubini). Postavljeni uređaj zauzima ergonomski pololožaj u odnosu na korisnika, što mu omogućava jednostavno i brzo korišćenje (otključavanje i zaključavanje). Sama završna obrada i izgled uređaja u potpunosti su estetski usaglašeni sa enterijerom automobila.

 Igla – klin za volan Abloy

Sigurnosna brava poslednje generacije konstruisana i izrađena namenski za sigurnosni uređaj klin za volan – igla Abloy od strane Finske kompanije ASSA ABLOY, podiže sigurnosni sitem na najviši stepen sigurnosti po svetskoj klasifikaciji sigurnosnih brava. Brava se sastoji od specijalno konstruisanih diskova koji se nalaze unutar nje i koji su međusobno fizički razdvojeni. Svaki disk se rotira zasebno tako da je nemoguće razbušivati bravu bilo kakvom bušilicom, a Abloy je jedina brava u svetu za koju je ocenjeno da trenutno ne postoji kalauz ključ za otvaranje.

VAŽNO!!!

ZBOG SVE ČEŠĆE POJAVE PLAGIJATA NA TRŽIŠTU, MOLIMO SVE NAŠE KLIJENTE DA NAS POZOVU I INFORMIŠU SE DA LI JE ZAŠTITA KOJU UGRAĐUJU ORIGINALNI PROIZVOD FIRME GUARDIAN PROTEC.

Comments are closed